Sikkel 10, 9932 BD Delfzijl 0596 - 68 28 70
Maandag t/m Donderdag: 08.30 - 21.30 uur
Image Alt

Abonnementen

Neem zelf
de touwtjes in handen!

01

Hieronder een volledig overzicht van onze prijzen.

I. Aanvang en duur van de overeenkomst 

1) Het lidmaatschap vangt aan op de eerstvolgende 1e van de maand na inschrijving en duurt minimaal het aantal opgegeven maanden. Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum dan de aanvangsdatum van de overeenkomst is gelegen, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengt met de contributievrije periode. Het lidmaatschap wordt aan het einde van de overeengekomen termijn telkens verlengd met 1 maand, tenzij de contractant tijdig, in overeenstemming met het art. III, lid 2 bepaalde, tot opzegging is overgegaan.

III. Stopzetting, opzegging en overdracht 

  1. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet vanwege vakantie of enig andere reden.
  2. De opzegtermijn bedraagt 1 volle kalendermaand. Opzegging dient bij de receptie te gebeuren met behulp van het opzegformulier welke door de contractant aldaar ingevuld en ondertekend wordt.
  3. Het is niet mogelijk een lidmaatschap te beëindigen bij een contributie achterstand (zie art. V), bij uitblijven van betaling blijft het lid contributie plichtig tot op het moment van betaling; daarna volgt de definitieve beëindiging van het lidmaatschap.
  4. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving of wijziging van het abonnement dienen opnieuw lidmaatschapskosten betaald te worden.
  5. Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
  6. Het lidmaatschap kan worden opgeschort/beëindigd op basis van medische indicatie. (bewijs huisarts/specialist dient te worden overlegd)